Personvernerklæring

Ski Janitsjar (SJ) stiftet 1936, er et musikkorps som holder til i Nordre Follo kommune. Selv om SJ i svært liten grad mottar/behandler sensitive personopplysninger, legger SJ vekt på å behandle personopplysninger av enhver art med den største forsvarlighet.

1. Formålet med å samle inn personopplysninger.

Formålet med innsamling av personopplysninger er primært å kunne dokumentere medlemskap i organisasjonen, samt å forenkle korpsets egen administrasjon av medlemskap.
Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom å bli medlem i SJ og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. Etter personopplysningsloven har SJ rollen som behandlingsansvarlig.

2. Hvilke opplysninger samles inn?

SJ behandler oppgitte personopplysninger, som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker. I forbindelse med ikke-musikalske aktiviteter samles også informasjon om allergier o.l. inn for deltakernes egen trygghet. Disse opplysningene slettes etter avviklet aktivitet, og må gis på nytt for hver aktivitetspåmelding.
SJ behandler også opplysninger etter krav fra Skatteetaten i forbindelse med ansettelsesforhold, utbetaling av reiseregninger og innrapportering av gaver til frivillige organisasjoner. Disse opplysningene oppbevares i henhold til regelverk fra Skatteetaten og relevant norsk lovgivning.
SJ bruker cookies på våre nettsider. Dette gjøres for å huske brukerpreferanser, og i forbindelse med pålogging til SJs nett-tjenester.

3. Hvordan bruker SJ dine opplysninger

SJ bruker innsamlede personopplysninger kun til eget formål. Personopplysninger vil ikke bli delt med flere aktørerer enn dem beskrevet i paragraf 4.
Informasjon om aktivitetsdeltakelse, korpsmedlemskap og verv oppbevares. Dersom du melder deg ut, fjernes alle opplysninger om deg.

4. Hvem deler SJ opplysninger med (utlevering)?

Etter personvernloven kalles deling av data for utlevering. Da SJ er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF), deles opplysninger deles med dem. I dette tilfellet er NMF behandlingsansvarlig.
Opplysninger som oppgis på www.skijanitsjar.no benyttes kun intern, for muligheten til å verifisere om medlemet har oppdatert sin informasjon på korpsdrift.no.

5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)?

Medlemsdatabasen vedlikeholdes i NMFs registre. Hvert enkelt medlem har egen tilgang for administrasjon av egne opplysninger via korpsdrift.no. Lønn og regnskap utføres i systemer levert av Visma, og behandles av NMFs ansatte. Informasjonsbrev sendes ut via Apsis Norge. Apsis har ingen rettigheter til bruk av dataene utover utsending av NMFs informasjonsbrev. Styreportalen/Program.no benytter data om medlemskap, korps og verv til bruk ved påmelding til konkurranser m.m. All kommunikasjon mellom korps og medlem via SMS behandles av Link Mobility AS. Det tas daglig backup av alle NMFs data. Disse dataene oppbevares hos Bedrifts IT AS.
Det er inngått egne avtaler med alle eksterne databehandlere, som sikrer bruk og innsyn.

6. Endringer

SJ kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav. Oppstår det endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger, skal nytt samtykke innhentes. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på nettsiden.
Informasjon om andre endringer vil bli gitt via www.skijanitsjar.no.

7. Det er frivillig å bli korpsmedlem

Å bli korpsmedlem er frivillig. Ved å inngå medlemskap gir du samtidig samtykke til at SJ kan samle inn og behandle dine personopplysninger. Alle medlemsfordeler gis under forutsetning av samtykke hvert enkelt medlem har gitt.

8. Dine rettigheter

Du kan styre hvilken opplysninger du ønsker å dele når du er logget inn på www.skijanitsjar.no. Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger.

9. Sikring av data

Det er gjennomført tiltak for å hindre uautorisert tilgang, og å sikre data mot tap.

10. Sletting av personopplysninger.

Sletting av personopplysninger skjer via utmelding.
Sletting av opplysninger på brukers profil kan bruker selv utføre på skijanitsjar.no/Manage Selve brukerkontoen kan slettes av web-asvarlig på hjenvendelse til [email protected].
Web-ansvarlig vil periodisk slette brukerkontoer for brukere som ikke lenger er medlemmer/ikke har noen grunn til å ha registrert brukerkoto på www.skijanitsjar.no.