Historie

Stiftelse

I årene 1934 - 35 var tanken oppe om å starte et ungdomskorps med utspring fra Ski Guttemusikkorps. I denne tiden øvde en hornoktett med Kåre Karterud som leder. Oktetten oppnådde gode resultater og hadde flere vellykkede arrangementer.

Ski Ungdomskorps ble stiftet 2. februar 1936 hjemme hos Kåre Karterud, hvor også øvelsene fant sted til og begynne med.

8. februar 1936 hadde korpset sin første offentlige spilling i Møllerbakken. Den første konserten ble avholdt i Samfunnsbygningen 28. november 1936. Sommeren 1937 hadde korpset en konsert i Birkelunden sammen med Jeløy Ungdomskorps, og lokale spillinger 1. og 17. mai. 21. januar 1938 var Ski Ungdomskorps med på å stifte "Sangens og Musikkens dag" i Ski. Det første fellesarrangementet med kor og korps i bygda var 6. juni 1938.

Gammelt bilde av korpset som spiller konsert

Krigen

7. mars 1941 innstilte korpset sin virksomhet på grunn av krigen. Februar 1946 ble første medlemsmøte avholdt på Ski Hotell.

Gammelt bilde av hele korpset

Fjellklang

På generalforsamlingen høsten 1949 ble det nedsatt en komité for tomtekjøp. Etter befaring på flere steder i Ski underskrev korpset en kontrakt vedrørende bygsling av en tomt. Tomten og hytten som ble bygd fikk navnet "Fjellklang". Ferdiggjørelsen av Fjellklang ble markert med en større fest den 3. februar 1951.

Follo Krets

Sommeren 1952 fikk Ski Ungdomskorps i oppdrag å sammenkalle representanter fra korpsene i Follo for å drøfte dannelsen av en egen krets. Møtet ble holdt 23. februar 1952 på Fjellklang. Follo krets ble stiftet 5. desember 1954.

25 års jubileum

I årene fra 1952 og frem til 1961 var korpset deltager og arrangør av flere kretsstevner. I 1961 markerte korpset 25 års jubileum med konsert i Ski Rådhusteater og arrangement av kretsstevne i Ski idrettspark. Det var 24 deltagende korps. Korpset hadde på dette tidspunkt 30 medlemmer.

30 års jubileum

3. mars 1966 gikk korpsets 30- års jubileumskonsert av stabelen i Ski skoles aula. Salen var nesten full av tilskuere. Østlandets Blad skrev: "Med den konserten kan Ski Ungdomskorps opptre hvor som helst og høste fortjent laurbær". Jubileumsfesten ble holdt i Kråkstad samfunnshus 12. mars 1966 med over 90 deltagere til bords.

Fjellklang var opp gjennom årene et populært sted for hærverk. I vinterhalvåret var det nødvendig med hard fyring på Fjellklang. Høsten 1967 ble øvelsene flyttet til Klubbhuset i Ski Idrettspark.

8. september 1969 ble det vedtatt på generalforsamlingen at jenter kunne bli tatt opp som medlemmer. Spørsmålet hadde blitt nedstemt flere ganger tidligere.

35 år ble markert med jubileumskonsert 23. mars 1971 i Ski skoles aula. Juni 1971 gikk turen til Lillehammer med konsert på Maihaugen. Bildet over er fra 35 års jubileet.